Chính sách vận chuyển

  1. Thời gian vận chuyển

v  Thông thường SHOP xử lý vận chuyển đơn hàng cho khách hàng trong khoảng 24h, và khách hàng sẽ nhận được hàng từ 2-3 ngày làm việc kể từ khi SHOP xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

v  Nhân viên SHOP liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể xác nhận đơn hàng.

v  Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.

v  Số lượng đơn hàng của SHOP tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.

v  Đối tác cung cấp hàng cho SHOP chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm.

v  Đối tác vận chuyển hàng hóa cho SHOP bị chậm trễ trong việc xử lý giao nhận.

2 Về phí vận chuyển

v Về phí vận chuyển, SHOP miễn phí toàn quốc tất cả các đơn hàng.